facebook

Historia Parafii

 

Historia Parafii Rzymskokatolickiej

Św. Bartłomieja Apostoła

w Łopienniku Nadrzecznym 

                Parafia powstała po 1426 roku. O początkach naszej parafii mało wiemy, gdyż wszystkie dokumenty zaginęły w czasie buntów kozackich w XVII wieku. Wiadomo że biskup Chełmski Paweł Piasecki  w roku 1643 wskutek zabiegów księdza proboszcza  Baltazara Golańskiego, na podstawie źródeł ze swojej kancelarii biskupiej, aktem elekcyjny odnowił zaznaczając krótko, że do tej parafii należała jako filia kaplica we wsi Dobryniów.
                W księdze chrztów z 1648 roku zanotowano że, aktu Konsekracji Kościoła dokonał ksiądz Biskup  Świecicki, jest to  jedyna wzmianka z której wiemy że, nowa świątynia znajduje się na miejscu od dawna zniszczonej  którą pobudował miejscowy proboszcz ks Pianiewski. Kościół ten przetrwał blisko półtora wieku i dopiero w roku 1827 wzniesiono kościół murowany z białego kamienia który istniał 80 lat.

W latach 1909 – 1913 wybudowano obecny kościół w miejsce poprzedniego według projektu Architekta Józefa Dziekońskiego. Neogotyk, trzynawowy na planie krzyża łacińskiego. Obszerny mieszczący w sobie 500 osób. Kościół został wybudowany z ofiar Parafian staraniem księdza proboszcza Feliksa Szeleźniaka z cegły wypalanej w miejscowej cegielni

W kościele znajdują się między innymi:

Ołtarz główny wybudowany z drzewa  dębowego w roku 1925. Figury i inne rzeźby znajdujące się w ołtarzy wykonał rzeźbiarz Bogaczyk z Warszawy w ołtarzu znajduje się Figura Matki Bożej o raz ruchome obrazy Św. Józefa, Sw. Bartłomiej Apostoła patrona naszej Parafii, Św. Antoniego, Najświętszego Serca Jezusowego po bokach figury Św. Bartłomieja Ap i Łukasza Ewangelisty, na zwieńczeniu scena Ukrzyżowania.

Ołtarz w kaplicy bocznej z obrazem Św. Franciszka z Asyżu i Matki Bożej Anielskiej zastał wykonany razem z  amboną w roku 1926. Rzeźby Św. Stanisława Kostki i Św. Kazimierza z drzewa lipowego do ołtarza  wykonał rzeźbiarz Lisowski z Lublina. W roku 2012 w ołatrzu umieszczono obraz Bł. Jana Pawła II i Relikwie.

Ołtarz Św.  Jana Chrzciciela zbudowany w 1936 roku. Rzeźby Św. Jana i Św. Piotra wykonał rzeźbiarz Franciszek Stanuch ze wsi Janowek koło Zamoscia. W ołtarzu znajduje się obraz Św Walentego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Stacje Drogi Krzyżowej wykonał Franciszek Stanuch w 1932 roku

W roku 1938 staraniem ks proboszcza Jan Kosiora z ofiar parafian sprowadzono do Kościoła organy 20 głosowe, konstrukcji pneumatycznej . Wykonała je firma Wacława Biernackiego z Warszawy .

W roku 1929 z ofiary parafian i staraniem ks proboszcza Piotra Kwoczyńskiego wybudowano parkan otaczający kościół.

Piękno świątyni w Łopienniku wymaga stałej opieki i konserwacji i tylko dzięki tej stałej opiece będzie mogła istnieć i pełnić zaszczytną role Domu Bożego.

Archiwum par. zawiera m. in. akta metrykalne od 1683 r., księgi zaślubionych od 1797 r., zmarłych od 1763, kronikę par. od 1921 r. i in. dokumenty sięgające XVIII w.

Z par. łopiennickiej pochodzi obecny abp senior Bolesław Pylak.