facebook

EDK 2024

Rekolekcje Wielkopostne 2024

Pojednajcie się z Bogiem....

Ks. Łukasz Gron

 

 W dzisiejszą niedzielę gościł w naszej parafii ks. Łukasz Gron pochodzący z Chełma, a pracujący w Podilsku na Ukrainie w Diecezji Odeskiej.  Ks. Łukasz  głosił kazanie, wspominał że życie w Podilsku wyniszczonym okresem komunizmu nie jest łatwe, trwa wojna a ludzie są tam bardzo trudni, większość mieszkańców tych terenów to alkoholicy a kobiety mają często za sobą po kilka aborcji,  wspominał że zazwyczaj na niedzielne msze św. przychodzi ok. 14 - 16 osób są to głównie osoby starsze, do kościoła zaglądają również osoby w średnim wieku  oraz młodzież, ale tych jest znaczna mniejszość.

Rekolekcje Adwentowe 2023

 

 

„Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym...”

W dniach 15 - 17 grudnia odbyły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które prowadził ks. Grzegorz Chudek posługujący na co dzień w kilkunastoosobowej wspólnocie parafialnej w Serbii.  Ks. Rekolekcjonista  zachęcił nas do zaufania Bogu,  pouczył o wartości Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz zjednoczeniu z Chrystusem. Dziękujemy Bogu za ten szczególny czas przygotowywania naszych serc na spotkanie z Bogiem i polecamy ks. Rekolekcjonistę opiece Matki Bożej.

Nasze inwestycje

W ostatnim czasie zostały wykonane  podesty pod ławki, dwie „kapliczki” na relikwiarze oraz ogrzewanie ławkowe. 

Dziękujemy wszystkim parafianom za wsparcie finansowe.

 

Nawiedzenie naszej Parafii przez Matkę Bożą Chełmską - Homilia

22 października 2023 roku w niedzielę mieliśmy zaszczyt gościć wizerunek Matki Bożej Chełmskiej w naszej wspólnocie parafialnej. Peregrynację prowadził Ks. dziekan Andrzej Sternik, który jest jednocześnie kustoszem sanktuarium na Górze Chełmskiej.

 

 

Mamy dofinansowanie

 
Gmina Łopiennik Górny przy współpracy z Parafią Łopiennik otrzymała dofinansowanie na
"Wykonanie robót budowlanych przy kościele p.w. św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym" w wysokości 1.274.000,00zł
tj. 98% wartości całego projektu. Wartość inwestycji szacowana jest na 1.300.000,00zł. Planowane rozpoczęcie prac określa się na II/III kwartał 2024r.
Z najważniejszych prac przy obiekcie zabytkowym zostanie wykonane:
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wymiana częściowa więźby dachowej, uzupełnienie pokrycia z blachy ocynkowanej, wymiana obróbek blacharskich, czyszczenie i malowanie pokrycia dachowego, impregnacja grzybobójcza i ogniochronna więźby dachowej,
- remont schodów,
- izolacja ścian fundamentowych,
- remont opaski odwadniającej,
- częściowy remont chodników i ogrodzenia,
- usuniecie wykwitów i zawilgoceń na ścianach oraz częściowa naprawa tyków i powłok malarskich,
- czyszczenie murów z nalotów i osadów.
 

Uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza ks. Sławomira Mazurka -.videorelacja

 

POŻEGNANIE KSIĘDZA PROBOSZCZA ADAMA BRZYSKIEGO

 Księże Proboszczu!

 13 lat byłeś z nami. Dziękujemy za posługę duszpasterską w naszej społeczności parafialnej.

Niech dobry Bóg czuwa na Twoim życiem, darzy Cię zdrowiem, a Duch Święty niech obdarza Cię pełnią swoich darów przez długie lata zasłużonego odpoczynku. Niech Święty Bartłomiej, otacza Księdza swoją troskliwą opieką i czułością.

Szczęść Boże