facebook

ŻYWY RÓŻANIEC


 

HISTORIA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
   Wielką wartość Różańca – jako modlitwy wszystkich ludzi i całego świata – dostrzegła młoda Francuzka Paulina Jaricot (1799-1862), która w 1822r. założyła dzieło uniwersalnej pomocy misjom, czyli Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Czyniąc Różaniec narzędziem współpracy misyjnej, w 1826 r. utworzyła Stowarzyszenie „Żywy Różaniec”. Organizacja ta składała się z „piętnastek”, czyli grup piętnastoosobowych – róż „Żywego Różańca”.
„Piętnastki” (stosownie do dawnej liczby tajemnic różańcowych), zwane – w nawiązaniu do symboliki różańca – „żywymi różami”, były to grupy 15 osób tworzących wspólnotę modlitewną, w których każda osoba odmawiała i rozważała 1 dziesiątek różańca dziennie. Każda z tych osób zobowiązana była do codziennego rozważania otrzymanej tajemnicy Różańca, wybieranej losowo każdego miesiąca oraz do składania drobnej ofiary na misje.
Sługa Boża Paulina Maria Jaricot , pisała tak: „Nienasycone pragnienie poznania Boga i ogromna potrzeba, by kochać, kazało mi pragnąć także działania na Jego chwałę. Chciałam dołożyć moją cegiełkę do chwały Kościoła”. I tak się stało. Mając 23 lata, stworzyła strukturę, która dała początek późniejszemu Papieskiemu Dziełu Rozkrzewiania Wiary (jednemu z 4 Papieskich Dzieł Misyjnych, obecnych dziś w 150 krajach). Jego struktura umożliwiła jej w 1826r. powołanie stowarzyszenia Żywego Różańca, które jeszcze za jej życia rozwinęło się w wielu krajach na całym świecie.
„Piętnastki” założone przez Paulinę mnożyły się szybko i Żywy Różaniec, prócz Europy, objął także Amerykę i Azję. W 1862r. w samej tylko Francji istniało 150 tys. „piętnastek”, skupiających ponad dwa miliony osób. Oficjalnie w Kościele wspólnota ta została zaaprobowana przez papieża Grzegorza XVI i odtąd Żywy Różaniec stał się modlitwą popularną i praktykowaną na całym świecie. Centralę Żywego Różańca Paulina założyła w Lyonie na wzgórzu Lorette. Szybko rosnąca wielka rodzina różańcowa miała swój znaczący udział w rozkwicie chrześcijaństwa w XIX wieku. Po dziś dzień Loretto jest centrum stowarzyszenia, do którego przybywają pielgrzymki członków Żywego Różańca z całego świata, także z Polski. W tym roku będzie miała miejsce XV Coroczna Pielgrzymka Czytelników miesięcznika „Różaniec” i Członków Rodziny Loretańskiej do Loretto. Jak co roku, będzie to miało miejsce w miesiącu maju.


ZATWIERDZENIE ŻYWEGO RÓŻAŃCA
   27 stycznia 1832r. Papież Grzegorz XVI listem apostolskim Benedicentes zatwierdził stowarzyszenie Żywego Różańca i nadał mu liczne odpusty. Patronką Żywego Różańca ustanowił młodziutką rzymską męczenniczkę – św. Filomenę, za przyczyną której Paulina w cudowny sposób odzyskała zdrowie. Papież Pius IX w liście apostolskim Quod iure haereditario z 17.VIII.1877r. ustanowił zasady organizacyjne stowarzyszenia Żywego Różańca. Kolejni papieże w swych dokumentach i nauczaniu wyjaśniali i podkreślali znaczenie modlitwy różańcowej, zachęcając do jej rozpowszechniania.
W 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae („O różańcu Dziewicy Maryi”) ogłosił Rok Różańca (od X 2002 do X 2003 r.) i wprowadził nową jego część – tajemnice światła – dotyczące publicznej działalności Pana Jezusa. Ojciec Święty pragnął „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe róże składają się z 20 osób.
Do Polski Żywy Różaniec dotarł jeszcze w XIX wieku. Obecnie istnieje niemal w każdej parafii. W 1977r. Prymas Stefan Wyszyński zatwierdził Ceremoniał Żywego Różańca , opracowany przez o. Szymona Niezgodę OP w 60-tą rocznicę objawień fatimskich.
Modlitwa różańcowa jest bliska wielu sercom, dla wielu ma ogromną wartość. Jest pomocą w trudnych chwilach, bronią przeciw złu. Tym, którzy odmawiają Różaniec, Matka Boża w swoich objawieniach obiecała wiele łask, pomoc w potrzebach, niepowodzeniach oraz osiągnięciu chwały nieba przy Jej matczynym boku.
Żywy Różaniec to jedna z największych wspólnot modlitewnych na świecie. W Polsce jest nas ponad 2 miliony. Papież Różańca – św. Jan Paweł II, mówił, że po Eucharystii w Kościele najbardziej sprawdzoną formą modlitwy jest właśnie Różaniec – modlitwa serca i ust, która ma formować naszego ducha. Misja, która towarzyszyła założycielce Żywego Różańca, jest aktualna także dziś.


CORAZ BLIŻEJ JUBILEUSZU
   Rok 2026 będzie rokiem obchodów jubileuszu 200-lecia powstania Żywego Różańca. Do tej rocznicy przygotowuje nas Wielka Nowenna Różańcowa, która rozpoczęła się w roku 2018. Głównym hasłem nowenny, a jednocześnie jej programem, jest myśl założycielki: „Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”. Aby tak się stało, każdego roku nowenny rozważamy inny temat związany z Żywym Różańcem. Tematem obecnego 2024 roku jest „Ewangelizacja z różańcem w ręku”. Przez tę nowennę chcemy uprosić potrzebne dary i łaski, aby Żywy Różaniec stał się potężną armią ludzi modlących się na różańcu i wspierających dzieło misyjne Kościoła. 
Drodzy Przyjaciele Maryi i Różańca, jak najczęściej i jak najpobożniej odmawiajmy tę świętą modlitwę, przepełnioną obecnością Boga i Jego Matki. Módlmy się na różańcu tak, aby z naszych serc i ust płynęła chwała Boga i Najświętszej Panny, by modlitwa ta objęła cały świat, a nam wypraszała uświęcenie i zbawienie.


NASZE OBOWIĄZKI
  Jesteśmy stowarzyszeniem, które funkcjonuje w ramach ustanowionych struktur w wielu krajach i jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad zapisanych w dokumentach regulujących funkcjonowanie naszego stowarzyszenia. Podstawowym dokumentem regulującym zasady działania stowarzyszenia jest Statut Stowarzyszenia Żywy Różaniec zatwierdzony Uchwałą Nr 21/393/2022 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 października 2022 roku.  Zgodnie z jego postanowieniami jesteśmy zobowiązani: „W łączności z całym Kościołem podejmować jako główne intencje swoich modlitw intencje polecane przez Ojca Świętego w Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy oraz inne intencje podawane przez Papieża, a także intencje polecane przez Biskupa miejsca, w którym działamy.

Zgodnie z zamysłem założycielki Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca obejmuje:

  • wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;
  • troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;
  • krzewienie modlitwy różańcowej;
  • wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
  • troskę o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Dominika.”

 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na 2024 r.

 

Stowarzyszenie Żywy Różaniec w Polsce ma też swój hymn, napisany w 2011 roku.


ŻYWY RÓŻANIEC W NASZEJ PARAFII
 

W naszej wspólnocie parafialnej istnieją dwie Róże Różańcowe, które za swoich patronów obrały: …………
Zelatorkami są:

         

 

 

 Zapraszamy do wstępowania w szeregi naszej wspólnoty!